Psykoterapi

PSYKOTERAPI

Genompsykoterapi kan du få hjälp med exempelvis nedstämdhet, depression, ångest, kriser och sorgbearbetning. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, Interpersonell Psykoterapi och Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT). Psykoterapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) tittar vi på hur tanke, känsla, beteende och vår fysiologi interagerar. Det är när det blir problem i denna process som vår mentala hälsa och välbefinnande påverkas. KBT är en aktiv behandlingsmetod där vi i terapin lär oss uppmärksamma negativa tankemönster och hur dessa påverkar hur vi reagerar i olika situationer. Genom att uppmärksamma våra negativa och hämmande beteenden kan vi frigöra oss från dessa mönster och hitta den kraft och potential som finns inom oss.

EMOTIONELLT FOKUSERAD PARTERAPI (EFT)

I parterapi lär man sig att förstå sina mönster och därigenom ökar förståelsen och medkänslan för sig själv och sin partner. I samspel med terapeuten skapas nya mönster där man på ett tryggt sätt lär sig att uttrycka sina innersta behov till sin partner, utveckla en trygg kommunikation och ökad närhet.

EFT är en strukturerad metod för parterapi som utvecklats i takt med forskningen på anknytningsteorin för vuxna kärleksrelationer. Metoden kombinerar humanistiska tekniker med strukturerad systemisk teori.