Psykoterapi

PSYKOTERAPI

Genom psykoterapi kan du få hjälp med exempelvis nedstämdhet, depression, ångest, kriser och trauma. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT) och Interna Familjesystem (IFS) under handledning. Psykoterapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Mottagningen är även öppen för dig som vill ha terapi online.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) tittar vi på hur tanke, känsla, beteende och vår fysiologi interagerar. Det är när det blir problem i denna process som vår mentala hälsa och välbefinnande påverkas. KBT är en aktiv behandlingsmetod där vi i terapin lär oss uppmärksamma negativa tankemönster och hur dessa påverkar hur vi reagerar i olika situationer. Genom att uppmärksamma våra negativa och hämmande beteenden kan vi frigöra oss från dessa mönster och hitta den kraft och potential som finns inom oss.

EMOTIONELLT FOKUSERAD PARTERAPI (EFT)

I parterapi lär man sig att förstå sina mönster och därigenom ökar förståelsen och medkänslan för sig själv och sin partner. I samspel med terapeuten skapas nya mönster där man på ett tryggt sätt lär sig att uttrycka sina innersta behov till sin partner, utveckla en trygg kommunikation och ökad närhet.

EFT är en strukturerad metod för parterapi som utvecklats i takt med forskningen på anknytningsteorin för vuxna kärleksrelationer. Metoden kombinerar humanistiska tekniker med strukturerad systemisk teori.

Interna Familjesystem

IFS är en psykoterapi som tänker att vi alla har ett system av beskyddande och sårade delar ledda av ett kärnjag. Kärnjaget kan aldrig skadas, det finns hos oss alla och det allra viktigaste, detta Jag, vår inre ledare, vet hur man läker. Vårt inre liv och system är precis som en familj där delar kan tvingas in i extrema roller. Precis som i en familj har delarna olika personligheter som interagerar med varandra. I terapi kan du få tillgång till och arbeta med dessa delar inom dig. Vårt kärnjag kan hjälpa oss balansera dessa delar som då gör att vi kan integrera delarna och bli hela.