VÅRA KURSER

Mindfulnessträning är idealisk för att utveckla större sinnesnärvaro mellan kropp och sinne. Det hjälper oss även att komma i kontakt med undermedvetna tankar, känslor och beteenden som kan stå i vägen för vår fysiska och psykiska hälsa och välmående. Kropp och sinne kommunicerar hela tiden. Kan vi medvetandegöra detta har vi tillgång till kroppens visdom och inre resurser som leder till utveckling, lärande och förändring.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ring oss på 0727 – 34 73 99

MINDFULNESS FÖR BEHANDLARE

Detta är ett tio-veckors program för personal som arbetar med människor som utsatts för olika former av trauma och svåra upplevelser. Personal på sjukhus, behandlingshem eller andra boenden, som kommer i nära kontakt med människor som bär på svåra upplevelser, kan själva drabbas av sekundärt trauma. Vilket bland annat yttrar sig i psykisk och fysisk utmattning, och en känsla av hopplöshet, med mera. Detta påverkar även behandlingsarbetet. I detta program får du en grundkurs i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi där de sista sessionerna bygger på med, verktyg, meditationer och förhållningssätt, som förebygger och läker sekundärt trauma samt ökar vår återhämtningsförmåga.

Denna kurs kan ytterligare byggas på med en instruktörsutbildning, där mindfulnessbaserade interventioner kan fungera som en del i behandlingsarbetet, på arbetsplatsen. ​

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Arbetsplatser idag möter ökade krav och förväntningar. I ett högt tempo ska vi hinna med mera, på mindre tid. Detta leder till stegrad frånvaro, fler sjukskrivningar, utbrändhet och går ibland så långt som till att duktiga medarbetare säger upp sig.

Mindfulness på arbetsplatsen verkar förebyggande samt ökar återhämtningsförmågan, vilket genererar en friskare och gladare personal med ökad kreativitet. Genom att träna upp sitt fokus, öka den medvetna närvaron samt uppmärksamma våra tankar, känslor och attityder, kan vi skapa ökad arbetsglädje , förbättrade relationer på arbetsplatsen och jobba upp vår inlärning och minne. Minskad stress och oro är en förutsättning för att ge oss en hållbar balans mellan arbete och fritid och på så sätt få ner frånvaron.

MINDFULNESS FÖR STRESS / NEDSTÄMDHET / UTMATTNING

MBKT hjälper dig att få tillgång till din naturliga kapacitet att ta hand om dig själv och hitta en harmonisk balans och sinnesro. När vi befinner oss under hög stress blir vi mer och mer frånkopplade från vår kropp och vi går mer upp i huvudet där vi antingen oroar oss för allt vi har att göra, allt som kan hända eller ältar det som har varit. Detta gör att vi upplever världen genom ett filter av oro och stress. Genom att uppmärksamma detta ohjälpsamma mönster kan vi bryta det och komma tillbaka till nuet där vi genom övningar stärker och odlar en förmåga att vara närvarande för livet här och nu.

Vill du göra en intresseanmälan?

Eller har du kanske någon fråga? Skicka oss ett meddelande och vi hör av oss så snart vi kan.