Samtalsterapi för par & relationer

1,500 kr

Förstår Ni inte varandra längre? Eller känns det inte som tidigare i Er relation? Har Er kommunikation blivit sämre? vilket ofta kan uttryckas genom att man t.ex. börjat leva parallella liv, det kan ha kommit in otrohet, sexuella svårigheter eller mycket bråk? Eller är det något mycket mer specifikt som Ni känner att Ni behöver prata om? Det kan vara ett ämne som diskuterats mycket – eller som Ni båda vet om men inte vågar ta upp – och som till slut blivit en känslig fråga. 

Det viktigaste för oss i livet är våra nära relationer. Vi har drömmar och förhoppningar om hur livet ska vara när vi inleder en parrelation. Ibland händer det saker i relationen som gör att vi fastnar i ett negativt mönster där vi inte längre kan kommunicera och nå fram till varandra.

I parterapi lär man sig att förstå sina mönster och därigenom ökar förståelsen och medkänslan för sig själv och sin partner. I samspel med terapeuten skapas nya mönster där man på ett tryggt sätt lär sig att uttrycka sina innersta behov till sin partner, utveckla en trygg kommunikation och ökad närhet.

Ibland är en separation oundviklig, men att förstå vad som gick fel kan underlätta för att kunna gå vidare. Om det finns barn med i bilden är det viktigt att relationen kan fortgå som föräldrar. Ofta finns där en lösning och det är angeläget att inte vänta för länge innan man söker hjälp.

Vi arbetar med EFT (Emotinally Focused Therapy för par) och KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

EFT är en strukturerad metod för parterapi som utvecklats i takt med forskningen på anknytningsteorin för vuxna kärleksrelationer. Metoden kombinerar humanistiska tekniker med strukturerad systemisk teori.

I KBT med par arbetar vi med strategier som inriktar sig mot acceptans och beteendeförändring. Att medvetandegöra sina låsningar och få verktyg att bryta dessa för att skapa nya konstruktiva sätt att mötas.

Vi är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) och i International centre of excellence for emotionally focused therapy (ICEEFT).

Boka in ett givande samtal med en av Starling Heights parterapeuter och familjerådgivare. Vi går igenom vad Ert problem är och försöker hitta lösningar för så att Ni ska komma vidare i Er relation. Varje session är ca 90 minuter och sker på vår mottagning i Båstad. Efter Er bokning är lagd här på hemsidan, kommer vi att kontakta Er via telefon för ett inledande samtal och därefter bestämma vilket datum som passar Er bäst för att besöka oss. Vi erbjuder även parterapi genom videosamtal.

Alla par borde någon gång prova parterapi. Vi ger Er verktyg som Ni behöver, för att komma vidare!

Beskrivning

Datum: Enligt överenskommelse. Vi ringer upp Er efter bokningen är lagd för att bestämma datum och tid för Er session. Oftast inom 24h. Vi erbjuder även parterapi genom videosamtal.

Tid: Varje session varar ungefär 90 minuter.

Plats: Starling Heights, Yderhultsvägen 6, 269 42 Båstad.

 

Starling Heights erbjuder:

PSYKOTERAPI

Genom psykoterapi kan du få hjälp med exempelvis nedstämdhet, depression, ångest, oro, kriser och sorgbearbetning. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi och Interpersonell Psykoterapi.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) tittar vi på hur tanke, känsla, beteende och vår fysiologi interagerar. Det är när det blir problem i denna process som vår mentala hälsa och välbefinnande påverkas.

INTERPERSONELL PSYKOTERAPI (IPT)

I Interpersonell Psykoterapi (IPT) tittar vi på hur våra relationer påverkar vårt mående. Det kan vara arbetsrelationer, nära relationer eller bearbetning av komplicerad sorg. Psykoterapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt.