TIMY for Business

TIMY for Business©

Traumaintegrerad Mindfulness & Yogautbildning

En utbildning byggd på ett samarbete med lång erfarenhet av yoga och meditation 

och dess effekt på människans långsiktiga välbefinnande.

 

Psykisk ohälsa och stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tack vare att detta har uppmärksammats har det också tappat en del av sin negativa laddning. Ändå är det i dag vanligt att inte berätta för sin arbetsgivare om psykisk ohälsa.

Om ett tillstånd av välbefinnande rubbas kan psykisk ohälsa uppstå och detta händer ofta under perioder av hög stress, både på och utanför arbetet, kombinerat med yttre händelser och omständigheter.

Med denna utbildning får du kunskapen att upptäcka tecken på stress och andra faktorer som kan påverka psykisk hälsa. Du får även de hjälpmedel du behöver för att undvika långvariga sjukskrivningar.

Vem riktar sig TIMY till
TIMY for Business riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, såsom ledare, HR, arbetar inom företagshälsovård, personalansvarig, VD, med flera.

Med hjälp av TIMY for Business, så kan du fördjupa och utveckla dina egenskaper som ledare och få verktyg och förmågan till ett grundat självledarskap.

TIMY for Business lär dig att förebygga och fånga upp signaler på stress och annan psykisk ohälsa hos medarbetare. Vidare att förmedla verktyg som bidrar till välmående. Samt ger dig verktygen att förhindra långvariga sjukskrivningar.

Vad kommer du att lära dig
Första steget i TIMY-utbildningen, är att du lär dig känna igen tecken och symptom på stress och sviktande mående hos medarbetare.

TIMY-utbildningen innehåller den praktik och teori du behöver för att professionellt förebygga samt reducera symptom på stress.

Under TIMY-utbildningen kommer du även att få lära dig grundläggande kompetens i olika Mindfulness och Yogatekniker som kan förändra medarbetarens förhållningssätt till utmanande arbetssituationer, förändringsarbete och den dynamiska arbetsmiljön.

Genom TIMY-utbildningen kan du förmedla verktyg som hjälper din personal till en högre självmedvetenhet samt medvetenhet om andra, ökad koncentration, ökad inkännande förmåga gentemot andra, vilket i sig ger en förbättrad kommunikation.

Med TIMY-utbildningen kommer ditt företag att kunna sänka hälsorelaterad frånvaro och förebygga sjukskrivning samt sänka den psykologiska stressen, öka välmående och den allmänna arbets- och livsglädjen.

Under nio heldagar fördelat på tre tillfällen kommer du genom föreläsningar och upplevelsebaserat lärande samt inspelat material, få med dig hur mindfulness och yoga kan lindra, samt leda till återhämtning och långvarigt välmående.

· Lära dig identifiera symptom på stress och nedstämdhet i ett tidigt skede.

· Lära dig utföra övningar i mindfulness och yoga på arbetsplatsen i ett förebyggande- och stressreducerande syfte.

· Lära dig hur mindfulness och yoga jobbar med den emotionella intelligensen på arbetsplatsen.

· Lära dig hur du genom ett säkert utförande av övningar kan bygga upp skydd och motståndskraft för stressjukdom och psykisk ohälsa.

· Lära dig arbeta och leda med positiv och negativ stress.

· Du kommer bli orienterad i hur dessa metoder är kopplade till forskning och bygger på evidensbaserade metoder.

 

Betalning

Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara oss tillhanda mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid anmälan senare än 14 dagar före utbildningsstart gäller att betalning skall ske omgående och senast dagen före utbildningsstarten. Mervärdesskatt till företag tillkommer på angivna utbildningsavgiften.

Av- och ombokning

Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildning skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Vid avbokning tre veckor före utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor före starten sker ingen återbetalning. I samråd med oss kan platsen överlåtas till någon annan. Vid sjukdom kan avbokning ske mot uppvisande av läkarintyg.

Grundare och utbildningsansvariga till TIMY©

 

page4image3907040

Simone Nilsson

simone@starlingheights.se

Simones drivkraft ligger i att hitta människors fulla potential genom de verktyg som meditation kan förmedla. Den visionen utvecklades fullt ut genom hennes Master i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi på Oxford University. Hon är övertygad om att det finns något mer att få ut av livet än vad vi söker genom yttre stimuli, som vi kan nå genom att vända blicken inåt. Oavsett våra upplevelser eller mönster som vi utvecklat genom livet.

Simone började sina studier i journalistik och internationella relationer i Washington D.C. men kände tidigt att det var mötena med människor som väckte hennes nyfikenhet. Den nyfikenheten ledde till Paris där Simone gjorde sin Bachelor i Psykologi.

2006 flyttade Simone hem till Sverige för att under två år läsa sin grundutbildning i psykoterapi. Parallellt blev hon verksamhetschef på ett psykiatriboende och senare regionchef för södra Sverige. Simone kände efter några år att hon åter ville komma närmre det kliniska arbetet och började 2011 arbeta som VD och terapeut på Familjerådgivningen Öresund i Helsingborg. Där arbetade hon framgångsrikt med par/familjeterapi och Interpersonell Psykoterapi.

Under sin tid i Paris, kom Simone, på ett personligt plan, i kontakt med yoga och meditation. Hon började nu se möjligheten att använda meditation i sitt arbete och gick sin första utbildning i mindfulness. Efter lovande resultat där hon integrerade mindfulness i sin psykoterapi, bestämde hon sig för att fördjupa sig och gick en Masterutbildning i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, på Oxford University. Där hon i sin akademiska avhandling specialiserade sig på trauma.

Med sina kunskaper och erfarenheter flyttade Simone till Båstad för att etablera sin privata mottagning med utbildning, grupper och psykoterapi. Där hon idag är verksam.

Simones starkaste egenskap är hennes förmåga att vara banbrytande i sitt sätt att arbeta vilket hon gärna delar med sig av. Simone har en härlig förmåga att kombinera sin integritet med att bjuda på sig själv. Hennes driv, passion och engagemang genomsyrar hela hennes personlighet. Hon är prestigelös och inkännande i sitt framförande.

 

page5image3905472

Laila Svensson

www.shalahala.se

laila@shalahala.se

Lailas drivkraft är nyfikenhet och mänskliga relationer, med en övertygelse om att de flesta av oss är påverkade av dysfunktionella relationer från barnsben. Den drivkraften utvecklades fullt ut genom hennes Master i Strategi och Affärsutveckling. I kombination med att ha arbetat i stora organisationer och med människor i hela hennes liv, är hon övertygad om att dessa dysfunktionella relationer skapar problem hos oss som vuxna. Både i våra sociala relationer, medarbetare och som ledare. Oavsett strävar Laila alltid efter personlig utveckling på alla nivåer.

Arbetslivet började Laila inom affärsvärlden där hon jobbade både på Loreal och Redken som utbildningsansvarig. Mitt i livet drabbades Laila av utmattning. Ett högt tempo, saker från det förflutna som kom ikapp och en stor sorg gjorde att Laila fick stanna upp och omvärdera livet. Laila sadlade om och tog sin masterexamen i strategi- och affärsutveckling och efter sina studier fick Laila arbete i ett stort förändringsarbete, på IKEA IT.

Trots ett starkt driv och en karriär som gick uppåt kände Laila att hon var menad för att göra något annat i livet. 2006 påbörjade Laila sin långa resa till sin yogautbildning och september 2014 certifierades hon på internationell nivå i RYT500 inom Hatha Yoga. Laila fortbildar sig kontinuerligt och Kaivalyadham, i Indien, har blivit hennes stora källa till kunskap. Ett yogainstitutet som proaktivt bedriver vetenskaplig forskning för att visa fördelarna och användningarna av yoga. Det är här Laila får sina viktigaste grundkunskaper i både Pranayama och den yogiska filosofin. Lailas mål är att vi alla ska gå från klarhet till klarhet genom yogans tusenåriga långa filosofi och vill tillämpa denna kunskap för att leverera holistiskt välbefinnande.

Idag driver Laila en framgångsrik yogastudio sedan 10 år tillbaka, både med regelbundna klasser och lärarutbildning. 2020 lanserade Laila sin första bok, som handlar om att all förändring börjar inom oss själva. Hösten 2022 lanseras två uppföljare, genom Ekström & Garay, med samma tema.

Lailas starkaste egenskap är att hon genom sin livserfarenhet, gått från en värld som stundom har varit tämligen förvirrande, och genom yogan hittat balans, livsglädje och mental sinnesro. En erfarenhet hon delar med sig av med integritet och värdighet. Hennes struktur och driv präglar hela hennes personlighet. Hon är spontan och generös i sitt framförande.