PSYKOTERAPI & HANDLEDNING

PSYKOTERAPI

Genom psykoterapi kan du få hjälp med exempelvis nedstämdhet, depression, ångest, oro, kriser och sorgbearbetning. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, Interpersonell Psykoterapi och Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT). Psykoterapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) tittar vi på hur tanke, känsla, beteende och vår fysiologi interagerar. Det är när det blir problem i denna process som vår mentala hälsa och välbefinnande påverkas. KBT är en aktiv behandlingsmetod där vi i terapin lär oss uppmärksamma negativa tankemönster och hur dessa påverkar hur vi reagerar i olika situationer.Genom att uppmärksamma våra negativa och hämmande beteenden kan vi frigöra oss från dessa mönster och hitta den kraft och potential som finns inom oss.

INTERPERSONELL PSYKOTERAPI (IPT)

I Interpersonell Psykoterapi (IPT) tittar vi på hur våra relationer påverkar vårt mående. Det kan vara arbetsrelationer, nära relationer eller bearbetning av komplicerad sorg.

EMOTIONELLT FOKUSERAD PARTERAPI (EFT)

I parterapi lär man sig att förstå sina mönster och därigenom ökar förståelsen och medkänslan för sig själv och sin partner. I samspel med terapeuten skapas nya mönster där man på ett tryggt sätt lär sig att uttrycka sina innersta behov till sin partner, utveckla en trygg kommunikation och ökad närhet.

EFT är en strukturerad metod för parterapi som utvecklats i takt med forskningen på anknytningsteorin för vuxna kärleksrelationer. Metoden kombinerar humanistiska tekniker med strukturerad systemisk teori.

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning till professionella inom psykosocialt arbete. Nu erbjuder vi även utbildning av mindfulnessinstruktörer (MBKT) i samarbete med och under handledning av Oxford Mindfulness Centre.